Expertise

FERMM kent de markt van haar cliënten vaak van binnenuit. Veel van haar advocaten hebben jarenlang ervaring als jurist in het bedrijfsleven. Door deze unieke kennis, spreekt FERMM de taal van haar cliënten en biedt hen optimale juridische dienstverlening.

  • Geschillen tussen bestuurders, commissarissen en/of aandeelhouders
  • Overnamegeschillen
  • Enquêteprocedures
  • Ontslag van bestuurders
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Vennootschappelijke structuren, inrichting, besluitvorming
  • Geschillen over (internationale) overeenkomsten
  • Financiering en zekerheden
  • Procederen (gerechtelijk of arbitraal) in arbeidsrechtelijke-, commerciële-, ondernemingsrechtelijke-, en intellectueel eigendomsrechtelijke geschillen
  • Voorlopige voorzieningen, beslag, executiegeschillen
  • Advies en Litigation
  • Handhaving non-concurrentie en relatiebedingen
  • Individueel en Collectief Ontslag
  • Reorganisaties, fusies en overnames
  • Opstellen & beoordelen documentatie (arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenregelingen, Social Media & Corporate Guidelines, Integriteitscodes)
  • Medezeggenschap
  • Arbeidsongeschikte werknemers & re-integratie
  • Bestuurders & Topfunctionarissen (WNT)
  • Aangaan en beëindigen van en geschillen over (internationale) overeenkomsten
  • Wanprestatie
  • Nakoming overeenkomsten
  • Schadevergoeding
  • Algemene voorwaarden
  • Agentuur-, distributie- en franchise-overeenkomsten
  • (Product)aansprakelijkheid
  • Fiscale structurering voor ondernemingen en DGA’s
  • Fiscale due diligence, overnames en financiering
  • Geschillen met en procedures tegen Belastingdienst
  • Auteurs-, merken-, handelsnaam-, portret- en naburige rechten
  • Commerciële (tv-en sport) contracten
  • Sponsoring via radio, televisie en internet
  • Bekende Nederlanders
  • Uitzendverboden
  • Onrechtmatige pers- en portretpublicaties
  • Privacy
  • Mediarecht
  • Start Ups en IT
  • Investeringen, overnames en verkoop van bedrijven
  • Contractonderhandelingen met koper, verkoper, investeerder en/of bank
  • Due diligence
  • Dealstructurering
  • Koopovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, garanties, vrijwaringen, closing balans
  • Financieringen en zekerheden
  • Aan- en verkoop van paarden
  • Aansprakelijkheidskwesties
  • (Paarden) verzekeringskwesties
  • (Bedrijfs)huur en pension
  • Uitbreidingsmogelijkheden maneges
  • Meer informatie: www.hippischadvocaat.nl